Nye Veier i Trøndelag tilbyr politi og brannvesen tomme «E6-hus» som øvingsobjekt før de rives.

I den nye E6-traséen mellom Ulsberg og Åsen blir rundt 70 eiendommer innløst av Nye Veier. Noen av disse vil egne seg godt for realistiske politi- og brannøvelser, ikke minst eiendommer i Stjørdal.

– To ganger i året holder vi kurs på Værnes for 500 politifolk fra hele Trøndelag. Da trenger vi boliger som dette for å trene på taktisk tilnærming til ukjente objekter, sier avsnittsleder for beredskap, Ola Haave Eggen, ved Trøndelag politidistrikt.

Brannvesenet har også stort behov for å øvingsobjekter i relativt usjenerte omgivelser. I byer er dette vanskelig å få til på grunn av strenge miljø- og helsekrav. Men nå gir altså grunnervervet ved E6-utbyggingen i Trøndelag nye muligheter. I de aktuelle husene vil det foregå gjentatte øvelser før det til slutt brennes ned.

– Dette initiativet gir oss bedre anledning til å drive teknikk- og taktikktrening. Det er også svært viktig og samfunnsnyttig at nødetatene kan øve sammen på tvers av kommunegrenser, sier brannmester Fredrik Solem ved Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Nye Veier skal nå foreslå egnede øvingshus sør og nord for Trondheim. Veiselskapet vil også sørge for miljøsanering og nødvendige tillatelser – og best mulig kommunikasjon med berørte.

– Mange har et sterkt forhold til eiendommen de forlater, og vi må vise nødvendig respekt og hensyn før vi eventuelt åpner for politi- og brannøvelser, sier grunnerverver Lars Verkland i Nye Veier.

 

Kilde: Nye Veier