EU-Krav: Alle Europaveier får større bredde. Regningen tilfaller bilistene.

Et helt nytt EU-direktiv pålegger Norge å utvide alle Europaveiene til ny veistandard. Pålegget kommer som en følge av stadig større vogntog langs veiene. Regningen må bilistene ta.

Norske veier er som kjent ikke tilpasset dagens trafikkbilde med stadig tyngre og større vogntog. Innen EU har man lenge drevet med utvidelser av vegbredden på hovedveiene, nå gir EØS-avtalen oss pålegg om å følge de nye standardene EU har fastsatt.

Standard norsk vegbredde er på 3,25 meter pr. kjørefil der fartsgrensen er på 80 km/t eller mer, og årlig passerte kjøretøy er på mer enn 4000 (se fig. fra Statens vegvesen).

Den nye bredden på hver fil er på 3,60 meter, altså en økning på 35 cm pr fil.

Dette vil medføre store kostnader for alle Europaveiene i Norge, og kan bremse gjennomføringen av nye vegprosjekt til disse er ferdig. Planlagte vegprosjekt er imidlertid planlagt med hensyn til de nye standardene, da Statens Vegvesen og nye veier har fått signaler på at dette ville komme før eller senere.

I Samferdselsdepartementet er de sparsommelige med å kommentere saken. En kort kommentar fra Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekrefter det nye direktivet, men ministeren er klar på at han ikke vil godta dette uten videre. – De får heller holde disse monstervogntogene sine på kontinentet til vi har fått tatt dette skikkelig, med rettferdig behandlig av budsjettene i Stortinget, sier ministeren til E6-Guiden.
– Vi trenger flere år, kanskje tiår på å oppgradere flere tusen kilometer Europavei, sier han videre.

Signaler vi har fått fra myndighetene ellers, sier at finansieringen blir delt:
– Dels vil vi finansiere dette med økte bomavgifter der det allerede er bomstasjoner.
Dels vil vi sette opp nye bomstasjoner på alternative ruter som Riksvei 3 gjennom Østerdalen. Vi vil også prioritere nye fotobokser på strekninger vi vet det kjøres fort.
Og vi vil øke andelen i forsikringspremien som før var årsavgiften. Vi tenker å ta den største biten her til sommeren, når vi vet at folk har godt med feriepenger, sier en anonym kilde i Samferdselsdepartementet til E6-Guiden.