No kan du avgjøre hvor vi finner den vakreste vegen i landet.

Statens vegvesen inviterer til å foreslå hele eller deler av et veg- eller gateanlegg som fortjener pris. 

Vegdirektørens pris for vakre veger er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr. Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet.

Anlegget må være godt utforma i høve til omgivelsene. Det må og fungere godt med hensyn til trafikksikkerhet, framkommelighet, drift og vedlikehold.

 

To prisar

Det skal delast ut to prisar: ein pris til eit nyare anlegg, og ein pris til eit anlegg som framhevar seg når det gjeld drift og vedlikehald.

Videre kan strategier for drift og vedlikehold som ivaretar reiseopplevelse, landskapskvaliteter og kultivering av kvaliteter som får fram det vakre i hverdagslandskapet være aktuelle.

 

Frist for å sende inn forslag er 3. juni

Skjema for innsending av forslag

 

Kilde: Statens Vegvesen