Statens vegvesen: Ny nattestenging av E6 i Soknedal

E6 sør for Soknedal blir nattestengt fra kl. 2245 mandag 14. mai til kl. 0530 tirsdag 15. mai. Det er ingen lokale omkjøringsmuligheter i området. Omkjøring via fv. 700 og E39 blir skiltet på Berkåk, Orkanger og Klett.

Trafikanter på reise mellom Oslo og Trondheim, kan vurdere å kjøre fv. 30 mellom Tynset og Støren via Røros. Fv. 31/fv. 705 mellom Røros og Stjørdal via Tydal og Selbu er også et alternativ.

– I forbindelse med at vi bygger ny E6 gjennom Soknedal, må vi i sørenden av anleggsområdet ta ned en høy og bratt fjellskjæring. Denne skjæringa er utfordrende å håndtere. For å ta den ned på en trygg og effektiv måte, velger vi å ta i bruk noen netter, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Arbeidet med skjæringa begynte den første uka i mai. Da var E6 stengt i to netter. Denne nattestenginga er sannsynligvis den siste i denne omgangen.

 

Kilde: Statens Vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS