Olsokdagene på Stiklestad

Velkommen til festivalen Olsokdagene på Stiklestad 23.-29. juli 2018. Gjennom denne uka bys det på et innholdsrikt program med konserter, utstillinger, forestillinger, verksteder, middelaldermarked, foredrag og gode samtaler som preges av kombinasjonen fortid og framtid, skjemt og alvor, tradisjon og fornyelse.

Olsokdagene på Stiklestad er tett festivalstemning i historiske omgivelser, og møteplassen
Stiklestad danner en fin ramme for både engasjement og refleksjon. I dette mangfoldet av opplevelser står Spelet om Heilag Olav fram som den største og sterkeste enkeltproduksjonen i hele programmet. «Spelet om Heilag Olav» 2018 framføres 25., 27., 228. og 29. juli kl. 19.00. Et kompetent og engasjert frivillighetsapparat i samarbeid med de beste av våre skuespillere, sangere og musikere sørger for at det over 60 år gamle spelet lever og engasjerer.

 

Kilde og mer informasjon:
https://stiklestad.no/