Husebymarkedet på Skedsmo, 8. og 9. september 2018

Igjen arrangeres det tradisjonelle Husebymarkedet på Huseby Gård. Det blir en masse spennende aktiviteter for folk i alle aldre med salgsboder, servering, underholdning og aktiviteter.

I år tilbys gratis parkering for utstillere og besøkende på jordet ved Skedsmo Senter. Senteret stiller også sine parkeringsplasser til disposisjon.

På programmet står bl.a:
– Utstilling i grisehuset ved Skedsmo Bygdemuseum: «Barn og lek i Skedsmo på 1950- og 1960-tallet».
– Utstilling i Drengestua på Skedsmo Bygdemuseum: «Fattig i Skedsmo for 100 år siden».
– Stands for lokale lag og foreninger.
– Restloppemarked for Skedsmo Skolekorps
– Brukt og antikk
– Mat og drikke
– Kjøring med hest og kjerre
– Balansering på tømmerstokker
– Og mye mer !

Kilde og mer informasjon:
https://skedsmokorset.proweb.no/intranett/shareddoc/%7B8CEC9765-B35A-451D-A2BC-2312EF49950E%7D_Program%202018_Page_2.jpg