Militære kolonner på E6 fredag 19. oktober

Fra Fiborgtangen:  

 • 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen kl. 10.30 – 17.24
 • 3 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 17.00 – 23.24
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 11.00 – 15.09
 • 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 13.30 – 18.09
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Glåmos kl. 11.30 – 15.38
 • 3 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Åkerbakken kl. 10.00 – 17.26

 

Fra Haltdalen/Åkerbakken/Glåmos: 

 • 1 kolonne fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 16.30 – 19.39
 • 2 kolonner fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 18.30 – 22.09
 • 1 kolonner fv. 30 Åkerbakken – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 16.00 – 19.56
 • 2 kolonner fv. 30 Åkerbakken – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 18.00 – 22.56
 • 1 kolonne fv. 30 Glåmos – Haltdalen kl. 17.00 – 19.46

 

Fra Haslemoen:

 • 3 kolonner rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 02.15 – 07.00
 • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 17.00 – 21.15

 

Fra Fredrikstad: 

 • 10 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 10.15 – 19.23
 • 5 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 17.00 – 01.08
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 14.00 – 20.00
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Rygge kl. 14.00 – 15.30
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Rygge kl. 19.15 – 20.13
 • 4 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen kl. 09.00 – 12.53
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen kl. 19.00 – 22.08
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 17.45 – 23.20
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 19.45 – 01.20

Se ellers oversikten fra Statens Vegvesen:
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/trident-juncture-2018-militaere-kolonner-fredag-19.oktober