Høyere fartsgrenser avgjort om få uker

Om få uker kommer Vegdirektoratet med innspill til Samferdselsdepartementet om den høyest tillatte fartsgrensen i landet skal endres til 120 kilometer i timen.

Det er nettstedet veier24.no som skriver dette.

Samferdselsdepartementet har bedt vegdirektoratet om å utrede 120 kilometer i timen som fartsgrense, både på eksisterende og ny vei. I arbeidet har de blant annet kartlagt veiene for å kunne vurdere konsekvensene av en høyere fartsgrense.

Les hele artikkelen her:
https://www.veier24.no/artikler/hoyere-fartsgrenser-avgjort-om-fa-uker/449787?fbclid=IwAR1JQ5QEFBmKbcNhUNskD0oQXO1diaqQ3UWYfFPo1JkEkz5j-l-GOZnbgdQ