Neste år får Trøndelag sin første 100-sone

Vegdirektoratet vil gi klarsignal til at Trøndelag får sin første strekning med fartsgrense 100 km/t neste år.

– Vegdirektoratet vil gjøre vedtak om at E6 på strekningen mellom Brubakkhaugen i Melhus og Storler blir skiltet med fartsgrense 100 km/t, sier senioringenør Jon Flydal i Vegdirektoratet til adressa.no.

Strekningen – som er cirka fire kilometer lang – blir også den første i Trøndelag som blir skiltet som «motorveg». Per i dag er de beste trønderske veiene skiltet som «motortrafikkveg».

Hele prosjektet går mellom Trondheim og Melhus – en strekning på drøyt åtte kilometer, og det er Peab Anlegg som er hovedentreprenør.

Prosjektet skal være ferdig våren 2019.

Kilde: veier24.no