Vegåpning E6 Vintermyr i Namsskogan

Den siste undergangen er fjernet nå når den nye brua over Nordlandsbanen er åpnet for biltrafikk i Namsskogan.

E6 i Namdalen har historisk vært preget av krappe svinger og envegskjørte jernbaneunderganger. Opp gjennom årene har flere av dem blitt erstattet av ny strak veg, og nå er også den siste en saga blott. Vår entreprenør PEAB Anlegg AS har bygd blant annet en ny tofelts-bru som går over jernbanen på Vintermyr i Namsskogan. Trafikantene kan nå kjøre på 600 meter ny E6, der de krappe kurvene ikke lenger fins. Til våren blir de siste 350 meterne av ny E6 ferdig.

– Den nye brua er 34 meter lang og ti meter bred, og ligger ti meter over jernbanesporet, sier byggeleder Idar Buknotten i Statens vegvesen.

–  Vi er kvitt en flaskehals, sier byggeleder Idar Buknotten i Statens vegvesen. Det er helt klart en forbedring av trafikksikkerheten og framkommeligheten når vi nå har fjernet den lysregulerte undergangen, sier Buknotten.

I prosjektet inngår også omlegging av lokalveg, bygging av ny skogsveg og bygging av støyvoll, m.m. Total kostnad blir ca. 120 millioner kroner.

 

Kilde: Statens vegvesen