Nye strekninger til Nye Veier

Samferdselsdepartementet vil tilføre Nye Veier tre nye strekninger. Dette er E6 Øyer – Otta i Oppland, E16 Kløfta – Kongsvinger i Akershus og Hedmark og E6 Kvænangsfjellet i Troms.

Nye Veiers styreleder, Harald V. Nikolaisen, sier styret er svært tilfreds med departementets beslutning.

– Dette er viktige strategiske signaler som selskapet har arbeidet for å få gjennomslag for. Nå ser vi frem mot behandling av den kommende Nasjonal Transportplan (NTP), som kan gi Nye Veier ytterligere strekninger, sier Nikolaisen.

– Vi er spesielt glade for å få vårt første prosjekt i Nord-Norge. Kvænangsfjellet er viktig for transport mellom Finnmark og Troms. Strekningen er værutsatt og blir ofte stengt om vinteren. Gjennom dette prosjektet får selskapet mulighet til å utvikle metodikk og løsninger for å styrke samfunnssikkerheten i transportsystemet, legger Hovland til.

Les hele artikkelen fra Nye Veier her:
https://www.nyeveier.no/nyheter-fra-prosjektomr%C3%A5dene/nyheter/generelt/nye-strekninger-til-nye-veier/