Nye veier: Lokalkunnskap gir bedre vei

En firefelts motorvei med 110 km/t kan by på utfordringer for lokalsamfunnet som får veien tett innpå seg. Samtidig kan det oppstå muligheter når hovedferdselsåren flyttes, både til å påvirke valgt løsning, til å redusere ulemper eller skape merverdi. Derfor arrangerer Nye Veier folkemøter for å få råd og innspill til arbeidet.

Videre skriver nye veier i en artikkel at:
«I disse dager er dette aktuelle tema for Nye Veier i forbindelse med planlegging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Selv om den overordnede traséen er valgt, er det fortsatt rom for å gjøre lokale tilpasninger og optimalisere prosjektet ytterligere. Derfor er det avgjørende å føre god dialog med grunneiere, naboer og lokalsamfunnene som blir berørt.  

Informasjon, innspill og gode råd
– Det er grunneierne og beboerne som kjenner nærområdet best, og vi er helt avhengig av denne lokalkunnskapen for å optimalisere prosjektet, sier prosjektleder Lars Erik Moe.  

 

Les hele artikkelen på Nye Veiers hjemmeside:
https://www.nyeveier.no/nyheter-fra-prosjektomr%C3%A5dene/nyheter/e6-troendelag/lokalkunnskap-gir-bedre-vei/