Gjennomslag i Soknedalstunnelen

Sprengingsarbeidet i Soknedalstunnelen er ferdig.

17. januar 2018 ble første salve i Soknedalstunnelen fyrt av. Tirsdag 22. januar ble salve nummer 705 for hovedløpet sprengt. Det ble den siste, og 3535 meter tunnel er nå ferdig sprengt ut. Med støpte betongportaler i hver ende vil tunnelen bli vel 3,6 km lang. Omtrent 40 personer har vært i sving med å sprenge tunnelen.

– Sprenginga av tunnelen har gått bra. Det har vært noen utfordringer med dårlig fjellkvalitet underveis, men det er helt vanlig i et tunnelprosjekt. Arbeidet har gått etter planen. Entreprenøren AF og deres underentreprenører har gjort en god jobb, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Totalt er det tatt ut ca. 385.000 kubikkmeter fast fjell fra tunnelen. Dette tilsvarer ca. 615.000 kubikkmeter masse kjørt ut på lastebiler, som igjen tilsvarer ca. 51.000 lastebillass med stein.

Mye av massene er brukt til vegbygging i andre deler av anlegget, samt fraktet til Hovin for framtidig vegbygging, mens en del masser er kjørt til deponiet på Bjørset, noen kilometer sør for Soknedal.

Nå som sprenginga er ferdig, begynner neste fase i tunnelarbeidet, innredningsfasen.

– Nå skal entreprenøren legge rørledninger, drenere, bygge vegen inne i tunnelen og etter hvert legge asfalt, før de også skal vann- og frostsikre tunnelen. I tillegg er det svært mye elektroarbeid, sier Johnsen.

– Arbeidet med tunnelen er avgjørende for å holde framdriftsplanen mot planlagt åpning høsten 2020. Per i dag ligger vi godt an til å bli ferdig med den nye vegen innen fristen, sier Johnsen.

Fakta om Soknedalstunnelen

  • Lengde sprengt tunnel: 3535 meter utsprengt tunnel. Portaler kommer i tillegg, som gjør at tunnelen blir vel 3,6 kilometer. I tillegg er to snunisjer, 14 stk. rømningsløp a ti meter til et framtidig tunnelløp nummer to og fire stk. tekniske rom a 30 meter sprengt ut.
  • Oppstart påhugg sør: Første salve i tunnelen onsdag 17. januar 2018.
  • Oppstart påhugg nord: Fredag 16. mars 2018.
  • Max antall meter på ei uke: 128 meter.
  • Antall salver sprengt: 705 salver i tunnelløpet, totalt 767 salver når vi inkluderer snunisjer, rømningsløp og tekniske rom.
  • Mengde masse tatt ut: 385.000 kubikkmeter fast fjell, som tilsvarer 615.000 kubikkmeter masse kjørt ut på lastebiler, som igjen tilsvarer ca. 51.000 lastebillass med stein.
  • Mengde sprutbetong: Ca. 12800 kubikkmeter.
  • Antall sikringsbolter: Ca. 20300 stk.

 

Kilde: Statens Vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS