Nye veier: Kartlegger grunnforholdene i Mjøsa

Denne uken kommer det en ny farkost på Mjøsa når MS Borebas sjøsettes for å gjennomføre nye grunnundersøkelser for den nye motorveibrua over Mjøsa. Undersøkelser gjennomført i fjor viser at grunnforholdene er krevende. Veiselskapet har derfor engasjert Multiconsult Norge AS til å gjennomføre ytterligere undersøkelser for å optimalisere bruprosjektet og redusere usikkerheten i utbyggingsprosjektet.

Den nye motorveibrua skal krysse Mjøsa litt sør for eksisterende bru. Ny Mjøsbru inngår i utbyggingen av E6 Moelv – Øyer.

– Undersøkelsene som ble gjort i 2018 viser at grunnforholdene er forholdsvis krevende. På det dypeste er det nesten 80 meter ned til bunnen, og grunnen består i stor grad av løsmasser, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Grunnforholdene har stor betydning for valg av brukonsept, byggetid og kostnad. Den nye brua skal ha fire kjørefelt og tilfredsstille kravene til 110 km/t.

– Det er viktig for oss å få mest mulig kunnskap om grunnforholdene der den nye brua er planlagt. Brua er den klart mest kostnadskrevende konstruksjonen i motorveiprosjektet. Derfor er det nødvendig og riktig å gjøre grundige undersøkelser før oppdraget med å bygge brua blir offentliggjort i markedet i juni, sier Moshagen.

Undersøkelsene som skal gjøres nå har en kostnad på ca. 11 millioner kroner.

– Nå går vi i gang med tyngre utstyr enn i fjor. Undersøkelsene skal utføres fra borebåten MS Borebas. Båten er 14 meter lang og spesialbygget for å utføre geotekniske grunnundersøkelser. Multiconsult Norge AS har planlagt å utføre boring av ca. 100 punkter for geotekniske undersøkelser. I tillegg skal det gjennomføres geofysiske undersøkelser i det samme området, sier Moshagen.

Multiconsults borebåt blir sjøsatt på Mjøsa tirsdag. Resultatet av undersøkelsene blir en del av konkurransegrunnlaget for bygging av brua. Konkurransen offentliggjøres i juni 2019.

Kilde: Nye Veier