Asfaltering av E6 Dal-Eidsvolltunnelen fører til redusert framkommelighet

Fra 13. – 23. mai skal E6 mellom Dal og Eidsvolltunnelen asfalteres. Det fører til redusert framkommelighet.

Arbeidet vil pågå hele døgnet fra mandag- torsdag mellom kl. 10.00 – 14.00 i perioden 13. – 23. mai. Det vil ikke pågå asfaltarbeider 17., 18., og 19. mai.

Det blir toveistrafikk i denne perioden. Det er det høyre feltet på E6 i sydgående og nordgående retning som skal få ny asfalt, totalt 22,8 kilometer.

Fare for kø

Arbeidet vil føre til redusert framkommelighet og fare for kø, spesielt i rushtidene. – Dette er den mest effektive måten å utføre arbeidet på, hvis ikke måtte vi ha stengt E6. Vi ber bilistene være tålmodige, respektere skilting og beregne litt ekstra tid mens asfalteringen pågår i dette området, sier byggeleder Anders Halvardsson i Statens vegvesen. Han påpeker at ny asfalt gir bedre og tryggere veier.  

Arbeidet er væravhengig. Det vil si at blir det meldt store mengder regn, kan tidspunktet for gjennomføring endres.

Kilde: Statens Vegvesen