NY E6 SVENNINGELV-LIEN: Vegvesenet gjør klart for siste strekk av E6 på Helgeland

22. mai arrangerer Statens vegvesen leverandørmøte for den siste gjenstående strekningen av ny E6 gjennom Helgeland: De 10,1 kilometerne fra Svenningelv og Lien ved Trofors i Grane kommune.

Det er fremdeles svært tidlig i planprosessen, men delprosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen anslår overfor Veier24 at prosjektet vil ha en verdi på i størrelsesorden 750 millioner, pluss-minus 250 millioner.

Etter leverandørmøtet vil Vegvesenet lyse ut anskaffelsen som en totrinns anskaffelse med prekvalifisering og pristilbud fra de kvalifiserte. Planen er at utlysningen og prekvilifiseringen starter i midten av august, og at det inngås en totalentreprise for prosjektet våren 2020.

Den sørlige enden av den nye E6-parsellen starter like sør for Svenningelv. Det skal bygges et kryss mot riksveg 73/eksisterende E6 ved Stormoen/Svebakken, før veien krysser Svenningelva med en ca. 150 meter lang bru. Nord for brua, ved Vollen,  skal det lages kryss mot Trofors/Lomsdal-Visten nasjonalpark. I dette området skal det også klargjøres for etablering av et næringsområde. Det skjer i forbindelse med et mulig deponi for tunnelmasser like ved det sørlige innslaget av tunnelen som fører den nye E6-traseen under jernbanen. Tunnelen blir cirka to kilometer lang, og kommer ut ved Stengvassbekken nord for Trofors. Her blir det også ny adkomstvei til Trofors sentrum. Parsellen fortsetter videre nordover vest for jernbanen til Valryggen. Her skal jernbanen krysses enten med bru eller i kulvert, før veien krysser elva Vefsna med en ca. 400 meter lang bru over til Lien. Her kobles traseen på dagens E6.

Når veistrekningen står ferdig kommer den inn under driftskontrakt Helgeland Sør.

Les hele artikkelen fra www.veier24.no:
https://www.veier24.no/artikler/vegvesenet-gjor-klart-for-siste-strekk-av-e6-pa-helgeland/464611