• Nor-Shipping, 4. – 7. juni 2019

  Nor-Shipping 2019 arrangeres på Norges Varemesse, Lillestrøm, fra tirsdag 4. juni til fredag 7. juni. Om Nor-Shipping: «Nor-Shipping er en av verdens viktigste møteplasser for shippingbransjen spesielt og maritim næring generelt. Nor-Shipping ble etablert i

  Les mer
 • Redusert fremkommelighet på E6 nord for Gardermoen

  Statens vegvesen har inngått kontrakt med PEAB som skal skifte ut betongdekket på E6 mellom Gardermoen og Mogreina med asfalt. Utbedringsarbeidet gjør at det vil være redusert fremkommelighet på E6 mellom Jessheim Nord og Hauerseter

  Les mer
 • NY E6 SVENNINGELV-LIEN: Vegvesenet gjør klart for siste strekk av E6 på Helgeland

  22. mai arrangerer Statens vegvesen leverandørmøte for den siste gjenstående strekningen av ny E6 gjennom Helgeland: De 10,1 kilometerne fra Svenningelv og Lien ved Trofors i Grane kommune. Det er fremdeles svært tidlig i planprosessen,

  Les mer
 • Asfaltering av E6 Dal-Eidsvolltunnelen fører til redusert framkommelighet

  Fra 13. – 23. mai skal E6 mellom Dal og Eidsvolltunnelen asfalteres. Det fører til redusert framkommelighet. Arbeidet vil pågå hele døgnet fra mandag- torsdag mellom kl. 10.00 – 14.00 i perioden 13. – 23.

  Les mer
 • Nye Veier har signert kontrakt med Hæhre og Aas Jakobsen Trondheim

  I mars ble det kjent at det var Hæhre Entreprenør AS og rådgiverfirmaet Dr. Ing. A. Aas Jakobsen Trondheim AS som gikk videre til konkretiseringsfasen for byggingen av firefelts motorvei fra Kvithammar i Stjørdal til

  Les mer
 • Tivoli i Trondheim i 17.mai-helga

  Hugos Tivoli finner du på Leutenhaven i Trondheim, fra 16. til 19. mai. Hugos Tivoli ble etablert i 1936 av Henry Johansen og har siden vært i kontinuerlig drift, med unntak av krigsårene 1940 –

  Les mer
 • Husker du ?

  Veteraner på fire hjul !

  Les mer
 • Tivoli i Lillestrøm 17. mai helgen

  Stort tivoli ved Norges varemesse i Lillestrøm. 15. – 19. mai. Gratis adgang til området, underholdning hver dag. Store og små karuseller, familievennlig. Tivoli har Norges mest moderne og nye attraksjoner for å sikre at

  Les mer
 • Nye veier: Kartlegger grunnforholdene i Mjøsa

  Denne uken kommer det en ny farkost på Mjøsa når MS Borebas sjøsettes for å gjennomføre nye grunnundersøkelser for den nye motorveibrua over Mjøsa. Undersøkelser gjennomført i fjor viser at grunnforholdene er krevende. Veiselskapet har

  Les mer
 • Statens Vegvesen: Norske tunneler blir stadig tryggere

  Sikkerhet er førsteprioritet når Vegvesenet planlegger nye tunneler, enten de er på land eller under vann. Norske tunneler på riks- og fylkesvegnettet dekker sammenlagt ca.1300 km riks- og fylkesvei. – Påstander om at undersjøiske tunneler

  Les mer
 • E16/E6 Gardermoen – Jessheim asfalteres – redusert framkommelighet

  Fra 7. – 10. mai skal E16 fra Gardermoen til E6 ved Jessheim asfalteres i sydgående retning Oslo.  Arbeidet skal utføres på nettene mellom kl. 22.00-05.30. I nordgående retning vil det bli skiltet toveis trafikk

  Les mer
 • Nye Veier: Utlyser Innlandets største veikontrakt

  Nye Veier har i dag offentliggjort konkurransen om utbyggingen av 23 kilometer firefelts motorvei fra Roterud til Storhove. Oppdraget har en anslått verdi på 3,7 milliarder kroner (ekskl. mva.), og blir dermed Innlandets klart største

  Les mer