• E6 gjennom Gudbrandsdalen og hovedgatene i Tvedestrand får Vakre vegers pris 2018

  Det er i år 30 år siden Vakre Vegers pris ble delt ut første gang. Da gikk prisen til den nye Strynefjellsvegen. I 2018 er det E6 parsellen Frya – Sjoa i Gudbrandsdalen som får

  Les mer
 • Statens Vegvesen: Snø og regn kan gi vanskelige kjøreforhold

  Natt til tirsdag varsler meteorologene snøvær over store deler av Østlandet. I tillegg varsles det fare for underkjølt regn. Det første vinterværet fører erfaringsmessig til utfordringer for alle trafikanter. Sørg for å ha gode vinterdekk

  Les mer
 • Reguleringsplan for E6 Fjerdingen–Grøndalselv til offentlig ettersyn

  Statens vegvesen Region midt har i samarbeid med Grong kommune utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for utbedring av E6 med tilhørende avkjørsler og tilliggende arealer. E6 legges utenom dagens E6

  Les mer
 • Trident Juncture 2018:­ Militær trafikk fredag 26. oktober

  Se oversikt over planlagte militære kolonner og militær trafikk i øvingsområdene fredag 26. oktober.  Militære kolonner:  2 kolonner E6 Rygge – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen,

  Les mer
 • Nye trafikkskilt – militær aktivitet

  Trafikanter på Østlandet og i Midt-Norge kan i disse dager se et nytt fareskilt langs vegen. Skiltet varsler om at du er i ferd med å kjøre inn i et område med militær aktivitet.  Militær

  Les mer
 • Trident Juncture 2018:­ Militære kolonner onsdag 24. oktober

  Se oversikt over planlagte militære kolonner onsdag 24. oktober. Fra Fredrikstad / Rygge: 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen kl. 11.30 – 14.08 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum,

  Les mer
 • Trident Juncture 2018:­ Anbefaler omkjøring via E6

  Statens vegvesen anbefaler at trafikanter som skal kjøre mellom Oslo og Trondheim i perioden 22. oktober til 15. november, velger E6 framfor riksveg 3. I denne perioden vil det være fare for store forsinkelser på

  Les mer
 • Militære kolonner på E6 fredag 19. oktober

  Fra Fiborgtangen:   2 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen kl. 10.30 – 17.24 3 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 17.00 – 23.24 1 kolonne E6

  Les mer
 • Nye Veier vil bruke dagens Mjøsbru til miljøkryssing

  Nye Veier vil beholde eksisterende Mjøsbru og bruke brua til gående- og syklende, saktegående kjøretøy, kollektivtrafikk og lokaltrafikk. Nye undersøkelser viser at brua har lang restlevetid og at den egner seg godt til miljøkryssing mellom

  Les mer
 • 24-timerstøp av Soknedalsbrua

  Onsdag morgen 17. oktober kl. 06 startet støpinga av brudekket på Soknedalsbrua.  – Tidlig onsdag morgen startet vi å støpe brudekket på Soknedalsbrua. Vi skal støpe ca. 70 meter av brua, som tilsvarer rundt 60

  Les mer
 • Trident Juncture 2018:­ Militære kolonner onsdag 17. oktober

  Se oversikt fra Statens Vegvesen over planlagte militære kolonner onsdag 17. oktober. 18 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 19.00 – 05.20 14 kolonner E136

  Les mer
 • Hvilke veier blir berørt av NATO-øvelsen Trident Juncture?

  Statens Vegvesen legger ut oppdaterte oversikter over hvor og hvilke veier som berøres av militære kolonner. Myndighetene anbefaler sivile bilister å beregne god tid og kjøre etter forholdene om det er militær aktivitet på strekninger

  Les mer