• E6-flaskehalsen på Fauske er borte

  Onsdag 31. oktober 2018 ble nye Finneidstraumen bru offisielt åpnet for trafikk.  Den gamle brua var en av de store flaskehalsene på europavegnettet gjennom Nordland, med en kjørebanebredde på bare 4,5 meter. Den smale vegbanen

  Les mer
 • Neste år får Trøndelag sin første 100-sone

  Vegdirektoratet vil gi klarsignal til at Trøndelag får sin første strekning med fartsgrense 100 km/t neste år. – Vegdirektoratet vil gjøre vedtak om at E6 på strekningen mellom Brubakkhaugen i Melhus og Storler blir skiltet med fartsgrense 100 km/t, sier senioringenør

  Les mer
 • Høyere fartsgrenser avgjort om få uker

  Om få uker kommer Vegdirektoratet med innspill til Samferdselsdepartementet om den høyest tillatte fartsgrensen i landet skal endres til 120 kilometer i timen. Det er nettstedet veier24.no som skriver dette. Samferdselsdepartementet har bedt vegdirektoratet om

  Les mer
 • E6 gjennom Gudbrandsdalen og hovedgatene i Tvedestrand får Vakre vegers pris 2018

  Det er i år 30 år siden Vakre Vegers pris ble delt ut første gang. Da gikk prisen til den nye Strynefjellsvegen. I 2018 er det E6 parsellen Frya – Sjoa i Gudbrandsdalen som får

  Les mer
 • Statens Vegvesen: Snø og regn kan gi vanskelige kjøreforhold

  Natt til tirsdag varsler meteorologene snøvær over store deler av Østlandet. I tillegg varsles det fare for underkjølt regn. Det første vinterværet fører erfaringsmessig til utfordringer for alle trafikanter. Sørg for å ha gode vinterdekk

  Les mer
 • Reguleringsplan for E6 Fjerdingen–Grøndalselv til offentlig ettersyn

  Statens vegvesen Region midt har i samarbeid med Grong kommune utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for utbedring av E6 med tilhørende avkjørsler og tilliggende arealer. E6 legges utenom dagens E6

  Les mer
 • Trident Juncture 2018:­ Militær trafikk fredag 26. oktober

  Se oversikt over planlagte militære kolonner og militær trafikk i øvingsområdene fredag 26. oktober.  Militære kolonner:  2 kolonner E6 Rygge – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen,

  Les mer
 • Nye trafikkskilt – militær aktivitet

  Trafikanter på Østlandet og i Midt-Norge kan i disse dager se et nytt fareskilt langs vegen. Skiltet varsler om at du er i ferd med å kjøre inn i et område med militær aktivitet.  Militær

  Les mer
 • Trident Juncture 2018:­ Militære kolonner onsdag 24. oktober

  Se oversikt over planlagte militære kolonner onsdag 24. oktober. Fra Fredrikstad / Rygge: 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen kl. 11.30 – 14.08 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum,

  Les mer
 • Trident Juncture 2018:­ Anbefaler omkjøring via E6

  Statens vegvesen anbefaler at trafikanter som skal kjøre mellom Oslo og Trondheim i perioden 22. oktober til 15. november, velger E6 framfor riksveg 3. I denne perioden vil det være fare for store forsinkelser på

  Les mer
 • Militære kolonner på E6 fredag 19. oktober

  Fra Fiborgtangen:   2 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen kl. 10.30 – 17.24 3 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 17.00 – 23.24 1 kolonne E6

  Les mer
 • Nye Veier vil bruke dagens Mjøsbru til miljøkryssing

  Nye Veier vil beholde eksisterende Mjøsbru og bruke brua til gående- og syklende, saktegående kjøretøy, kollektivtrafikk og lokaltrafikk. Nye undersøkelser viser at brua har lang restlevetid og at den egner seg godt til miljøkryssing mellom

  Les mer