• MC-oppkjøringer: En av ti er eldre enn 50 år – den eldste var 79 år

  Stadig flere eier en tung motorsykkel (klasse A). Antall oppkjøringer har holdt seg stabilt de siste tre årene, mens antall ulykker med MC involvert, øker.  Så langt i 2018 er det 4 449 som har meldt

  Les mer
 • Agroteknikk Landbruksmesse på Norges Varemesse i Lillestrøm

  Landbrukets største møteplass, Agroteknikk, sparkes i gang fra 8. til 11. november 2018. Agroteknikk arrangeres på Norges Varemesse, Lillestrøm. I år vil du finne mange spennende og innovative nyheter til landbruket. «Fremtidsrettede produkter og moderne

  Les mer
 • Oppsummering av veisatsingen i statsbudsjettet 2019

  Regjeringen foreslår å bevilge 37,1 milliarder kroner til veiformål i 2019, en økning på 3,2 prosent fra inneværende år. -Til sammen skal det åpnes 104 kilometer firefelts motorvei i 2019. E6 Sandvika-Wøyen i Akershus og

  Les mer
 • E6-flaskehalsen på Fauske er borte

  Onsdag 31. oktober 2018 ble nye Finneidstraumen bru offisielt åpnet for trafikk.  Den gamle brua var en av de store flaskehalsene på europavegnettet gjennom Nordland, med en kjørebanebredde på bare 4,5 meter. Den smale vegbanen

  Les mer
 • Neste år får Trøndelag sin første 100-sone

  Vegdirektoratet vil gi klarsignal til at Trøndelag får sin første strekning med fartsgrense 100 km/t neste år. – Vegdirektoratet vil gjøre vedtak om at E6 på strekningen mellom Brubakkhaugen i Melhus og Storler blir skiltet med fartsgrense 100 km/t, sier senioringenør

  Les mer
 • Høyere fartsgrenser avgjort om få uker

  Om få uker kommer Vegdirektoratet med innspill til Samferdselsdepartementet om den høyest tillatte fartsgrensen i landet skal endres til 120 kilometer i timen. Det er nettstedet veier24.no som skriver dette. Samferdselsdepartementet har bedt vegdirektoratet om

  Les mer
 • E6 gjennom Gudbrandsdalen og hovedgatene i Tvedestrand får Vakre vegers pris 2018

  Det er i år 30 år siden Vakre Vegers pris ble delt ut første gang. Da gikk prisen til den nye Strynefjellsvegen. I 2018 er det E6 parsellen Frya – Sjoa i Gudbrandsdalen som får

  Les mer
 • Statens Vegvesen: Snø og regn kan gi vanskelige kjøreforhold

  Natt til tirsdag varsler meteorologene snøvær over store deler av Østlandet. I tillegg varsles det fare for underkjølt regn. Det første vinterværet fører erfaringsmessig til utfordringer for alle trafikanter. Sørg for å ha gode vinterdekk

  Les mer
 • Reguleringsplan for E6 Fjerdingen–Grøndalselv til offentlig ettersyn

  Statens vegvesen Region midt har i samarbeid med Grong kommune utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for utbedring av E6 med tilhørende avkjørsler og tilliggende arealer. E6 legges utenom dagens E6

  Les mer
 • Trident Juncture 2018:­ Militær trafikk fredag 26. oktober

  Se oversikt over planlagte militære kolonner og militær trafikk i øvingsområdene fredag 26. oktober.  Militære kolonner:  2 kolonner E6 Rygge – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen,

  Les mer
 • Nye trafikkskilt – militær aktivitet

  Trafikanter på Østlandet og i Midt-Norge kan i disse dager se et nytt fareskilt langs vegen. Skiltet varsler om at du er i ferd med å kjøre inn i et område med militær aktivitet.  Militær

  Les mer
 • Trident Juncture 2018:­ Militære kolonner onsdag 24. oktober

  Se oversikt over planlagte militære kolonner onsdag 24. oktober. Fra Fredrikstad / Rygge: 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen kl. 11.30 – 14.08 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum,

  Les mer